Stvarno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Stvarno pravo
Stranica:
121.
Autor/i:
Sažetak:
    Kakvoća posjeda (čl. 18. ZV-a)
Hashtags: