Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
    Šteta (čl. 155. ZOO-a)
  • Ugovor o djelu - raskid ugovora voljom naručitelja (čl. 629. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - namjerna netočna prijava (čl. 908. ZOO-a)
  • Jamstvo - jamac platac (čl. 1004. ZOO-a)
Hashtags: