Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
    Dioničko društvo - dužnosti uprave (čl. 251. ZTD-a)
  • Dioničko društvo - pravo dioničara da budu obaviješteni (čl. 287. ZTD-a)
Hashtags: