Autorsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Autorsko pravo
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
    Povreda moralnog autorskog prava (čl. 95. ZAP-a)
Hashtags: