Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
128.
Autor/i:
Sažetak:
    Primjena odredaba zakona o parničnom postupku u stečajnom postupku (čl. 6. SZ-a)
  • Postupak ovrhe i osiguranja tijekom stečajnog postupka (čl. 98. SZ-a)
  • Višak pri završnoj diobi (čl. 195. SZ-a)
Hashtags: