Porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Porezno pravo
Stranica:
129.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na tvrtku (čl. 42. ZOFJLSIU)
  • Kazneni porez kojeg ne predviđa zakon (čl. 43. Z0FJLSIU)
  • Rashod s osnove računa dobivenih od inozemne pravne osobe
  • Nasljednik nema obvezu platiti porez na promet nekretnina na kuću koju je sam gradio na naslijeđenoj parceli
  • Razrez poreza na kuću za odmor u zastarnom roku za prethodne godine (čl. 90. OPZ-a)
Hashtags: