Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
135.
Autor/i:
Sažetak:
    Gubitak aktivne legitimacije tužitelja koji tuži na pobijanje kao posljedica postupka podjele društva odvajanjem
  • (Odluka Vrhovnog suda (BGH) od 18. 10. 2004. - II ZR 250/02.)
Hashtags: