Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
66.
Autor/i:
Sažetak:
    Poseban porez na kavu - instant kava
  • Poseban porez na plovila do 5 m s ugrađenim i bez ugrađenog motora
  • Poseban porez na plovilo
  • Kontrola nenamjenskog korištenja ulja za loženje i eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom
  • Označavanje dizelskog goriva koje se prodaje na benzinskim postajama s oznakom "Eurodizel", vezano uz naziv iz čl. 2. Pravilnika o utvrđivanju cijena naftnih derivata
Hashtags: