Zemljišnoknjižno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Zemljišnoknjižno pravo
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravno jedinstvo nekretnine (čl. 2. ZZK-a)
Hashtags: