Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
    Promjena člana kod preddruštva je moguća samo tako da se promijene dotične odredbe društvenog ugovora
  • Potpisivanje izjave o jamstvu u korist članova uprave od strane uprave
Hashtags: