Darovanje bez predaje stvari


Predmet: Pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da nije bilo prave predaje darovane nekretnine iz ugovora jer nije došlo do promjene posjedovnog stanja. Navedeno proizlazi iz utvrđenja da je isključivo tužitelj i prije, a i nakon sklapanja ugovora koristio spornu nekretninu, a tuženik bi znao doći u nekretninu povremeno za vrijeme godišnjeg odmora u posjet tužitelju.

Broj presude: Rev 459/2020-4, od 5. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku koji je prethodio reviziji u bitnom su utvrđene sljedeće činjenice da su stranke sklopile 13 travnja 2006 darovni ugovor kojim je tužitelj darovao a tuženik primio 1 2 dijela nekretnine koja u naravi predstavlja obiteljsku kuću tužitelja te da se tuženik na temelju navedenog darovnog ugovora uknjižio kao suvlasnik na 1 2 dijela predmetne nekretnine dok je u preostaloj 1 2 dijela uknjižena kao suvlasnica A P da predmetni darovni ugovor nije sačinjen u obliku javnobilježničkog akta već je na ugovoru samo ovjeren potpis ugovornih strana kod javnog bilježnika I K pod brojem od 13 travnja 2006 da je prije i nakon sklapanja ugovora u kući stanovao samo tužitelj dok je tuženik sve vrijeme živio u Njemačkoj a u kući je boravio samo u kraćim razdobljima radi posjeta ocu za vrijeme ljetnog odmora i to do 2009 kada je tužitelj prenamijenio prizemni dio kuće u apartmane koje iznajmljuje u turističke svrhe pa je tuženik prestao dolaziti Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja nižestupanjski sudovi zaključuju da se u ovom slučaju radi o darovanju bez predaje stvari jer ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu