RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Diskriminacija na području rada i uvjeta rada

Predmet: Pored nesporne činjenice da je tužiteljica vodila više sporova protiv tuženika zbog povratka na rad jer joj je otkazan Ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga ne znači da je time ona bila diskriminirana. Naime, tužiteljica nije dokazala da se prema njoj drugačije postupalo u odnosu na druge radnike.

Broj presude: Gž R-191/2018-2, od 8. studenog 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

No, pored nesporne činjenice da je tužiteljica vodila više sporova protiv tuženika zbog povratka na rad jer joj je otkazan Ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga ne znači da je time ona bila diskriminirana. Naime, tužiteljica nije dokazala da se prema njoj drugačije postupalo u odnosu na druge radnike. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)