Dokazivanje u radnom sporu


Predmet: Suprotno žalbenim navodima sud prvog stupnja niti iz jednog iskaza saslušanih svjedoka nije mogao utvrditi da bi u konkretnom slučaju postojala odluka tuženika kao poslodavca odnosno da bi postojao zahtjev direktora izdanja ili glavnog urednika o prekovremenom radu tužitelja u utuženom razdoblju.

Broj presude: Gž R-1400/2021-2, od 6. srpnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Na žalbene navode tužitelja valja reći da je dužnost stranaka da u parnici iznesu tvrdnje o činjenicama na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i da predlože dokaze kojima će potkrijepiti te činjenične tvrdnje čl 219 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 Odluka USRH 84 08 96 08 Odluka USRH 123 08 57 11 148 11 25 13 i 28 13 89 14 i 70 19 u daljnjem tekstu ZPP Pri tome je tužitelj dužan dokazati istinitost navoda o postojanju i visini svojeg potraživanja a ako u tome ne uspije njegov zahtjev za pružanje pravne zaštite treba odbiti Kako istinitost određene tvrdnje treba dokazati ona stranka koja tvrdi da određena činjenica postoji a ne onaj koji poriče njeno postojanje u konkretnom slučaju teret dokaza činjenice o postojanju utužene tražbine tužitelja je na tužitelju Tužitelj tijekom postupka nije dokazao odnosno predložio provođenje relevantnih dokaza iz kojih bi sud sa sigurnošću mogao utvrditi da je u utuženom razdoblju tužitelj radio ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu