Donošenje pravilnika o radu


Predmet: Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je tuženik obavijestio Radničko vijeće o namjeri donošenja novog Pravilnika o radu, te je Radničkom vijeću uz poziv na očitovanje dostavljen nacrt (prijedlog) Pravilnika o radu.

Broj presude: Gž R-428/2019-3, od 4. studenog 2021., od 10.02.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja prvostupanjski sud je zaključio da je tuženik sporni Pravilnik o radu donio u postupku i na način propisan citiranim odredbama čl 150 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 98 19 dalje ZR odnosno nakon zakonito i potpuno provedenog savjetovanja s Radničkim vijećem Tužitelj u žalbi ponavlja da je M D u postupku savjetovanja s tuženikom iznio opravdane razloge o tome da su koeficijenti složenosti poslova sniženi a osnovica umjetno povećana da se visina osnovice određuje zakonom te da direktor tuženika nije ovlašten određivati osnovicu plaće a uz to da je i zatražio da mu se dostave podaci o financijskom poslovanju tuženika do čega nije došlo Tužitelj također navodi da je tuženik nakon donošenja Pravilnika o radu otvorio jedno potpuno novo radno mjesto koje da do sada u strukturi tuženika nije postojalo Opisani žalbeni navodi ne dovode u sumnju pravilnost i potpunost utvrđenog činjeničnog stanja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu