Doprinos oštećenika šteti


Predmet: Predmetna šteta uopće ne bi nastala da nije bilo štetnog događaja uzrokovanog radnjom osiguranika tuženika pa doprinos roditelja tužiteljice ne može iznositi 50 % kako je to ocijenio prvostupanjski sud, već 20%.

Broj presude: 4 Gž-1645/2021-2, od 25. svibnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Provedenim liječničkim vještačenjem je utvrđeno kako je tužiteljica u prometnoj nesreći zadobila natučenje mekog oglavka i razderotinu čela te trpjela jake bolove kroz jedan dan srednje jake 4 dana a umjerene 2 tjedna dok je primarni sekundarni jaki strah trajao jedan dan srednji 3 dana a umjereni tjedan dana s time da je došlo do naruženja zbog ožiljka koji je stalno vidljiv drugoj osobi a tuđa pomoć je tužiteljici bila potrebna 2 sata dnevno tijekom mirovanja pa prvostupanjski sud ocjenjuje osnovanim tužbeni zahtjev za naknadu neimovinske štete u ukupnoj svoti od 15 000 00 kn te cijeneći svotu od 6 000 00 kn isplaćenu po tuženiku mlljt tužiteljici uz umanjenje za utvrđenu suodgovornost sudi 4 500 00 kn a za tuđu pomoć 140 00 kn jer utvrđuje osnovanim zahtjev u svoti od 280 00 kn ili 20 00 kn za jedan sat tuđe pomoći Donoseći odluku o odgovornosti za nastup štetnih posljedica prvostupanjski sud je primijenio odredbu čl 1046 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 dalje u tekstu ZOO koja predstavlja tek općenitu odredbu određivanja štete Međutim odredbom čl ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu