Dostava hrane, pića i napitaka

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Zbog privremene zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti, sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine, dozvoljena je samo dostava hrane, pića i napitaka izvan ugostiteljskog objekta.

Prema čl. 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19. i 98/19.) ugostiteljska djelatnost je pripremanje i usluživanje jela, pića i  napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering). Ugostiteljska djelatnost, obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga,

Prema Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti”, i “objekti jednostavnih usluga” (Nar. nov., br. 82/07., 82/09., 75/12., 69/13. i 150/14. – dalje: Pravilnik), sljedeći  ugostiteljski objekti mogu dostavljati hranu, piće i napitke:

1. Dostavu jela slastica i napitaka mogu vršiti ugostiteljski objekti iz skupine “catering objekti”,

Prema čl. 6. citiranog Pravilnika skupinu “Catering objekti” čini vrsta ugostiteljskog objekta:

Pripremnica obroka (catering) je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jela, a mogu se pripremati slastice i napici, koji se dostavljaju ili dostavljaju i uslužuju na drugim mjestima kao što su: prijevozna sredstva, odgovarajuće prostorije za prehranu djelatnika pravnih i fizičkih osoba, stanovi i sl., te prostorije i prostori gdje su organizirane svadbe, prijemi, banketi i drugi slični događaji.

2. Prema odredbi čl. 4. st. 2. Pravilnika, dostavu jela iz svog asortimana mogu vršiti ugostiteljski objekti iz skupine “restorani” – vrsta restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)

3.  Prema odredbi čl. 5. st. 3. Pravilnika, dostavu jela iz svog asortimana mogu vršiti ugostiteljski objekti iz skupine  “barovi” – vrsta kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet

Uvjeti za dostavu jela

Prema čl. 60. Pravilnika dostava jela iz ugostiteljskog objekta može se vršiti vlastitim dostavnim vozilima koja moraju udovoljavati propisima o higijeni hrane.

4.   dostavu hrane, pića i napitaka mogu vršiti skupina “hoteli”-

Priprema jela za potrošnju na drugom mjestu

Prema odredbi čl. 23. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“,  (Nar. nov., br. 56/16. i 120/19.  (Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje,Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel) mogu u objektu pripremati jela, pića i napitke za potrošnju na drugome mjestu te vršiti dostavu istih s ili bez usluživanja (catering).

Ugostitelj za dostavu jela pića i napitaka mora imati:

1. termo opremu (boksove) za dostavu toplih i hladnih jela, pića i napitaka,

2. prijevozno sredstvo za dostavu.

Povratak na vijesti