Financijski menadžment

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Financijski menadžment
E-izdanje
24,00 EUR
180,83 KN
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   X. nepromijenjeno izdanje 2018.
Broj stranica:   616
Iz predgovora:  

Pred Vama je deseto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se
koristi kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim
studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli
Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski
menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među
praktičarima i studentima. Te pohvale i priznanja bile su poticaj da ovo izdanje
dođe u Vaše ruke.


Vladanje konceptima, teorijama i tehnikama financijskog menadžmenta
uvjet je profitabilnog poslovanja i opstanka/razvitka poslovnih subjekata i
gospodarstva u cjelini. Knjiga Financijski menadžment nastoji ovo kompleksno
područje financija iznijeti na pristupačan način koji omogućuje stjecanje
suvremenih znanja i razumijevanje financijskih problema kombinacijom
teorijskih spoznaja i praktičnih motrišta. Namjera joj je pružiti relevantna,
sustavna, učinkovita i aktualna znanja iz financijskog menadžmenta, kako
studentima koji će ih moći primijeniti u praksi, tako i stručnjacima iz prakse
koji su suočeni s izazovom stjecanja novih znanja i upoznavanja suvremenih
tehnika u cilju razvoja svoje karijere.