Građenje investicijskih projekata

Datum: 10.05.2021, Ponedjeljak
Autor: V.B.

Izvođači građevinskih radova, odnosno sudionici projektiranja, ocjene i izvedbe investicijskih projekta moraju u svakom trenutku znati u kojoj je fazi projekt, odnosno izgrađenost i financijska „pokrivenost“ projekta kojeg izvode. Priprema je iznimno bitna, a potom i okončane faze radova, a sve to u odnosu na proračun koji je definiran investicijom.

Kako se prati izgradnja, odnosno usporedba planiranih troškova i stvarno nastalih, sastavljanje izvještaja o statusu projekta i eventualno opravdanim izmjenama zbog nepredviđenih okolnosti (s tabličnim primjerima), o svemu tome možete biti šire upućeni u članku Priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata građenja kojeg je napisao iskusni praktičar graditeljske struke u našem časopisu Računovodstvo, revizija i financija broj 5/21 str. 146. i dalje.

Povratak na vijesti