Graditeljstvo u novom pravilniku o PDV-u

Datum: 17.12.2009, Četvrtak
Autor: V.B.

Poslije 10 godina primjene službenih stajališta Ministarstva financija o nastanku porezne obveze u graditeljstvu sada su ušla u tekst novog Pravilnika.

Jedan  golemi problem koji se u djelatnosti graditeljstva pojavljivao deset godina je napokon riješen. Unošenjem formulacija iz službenih stajališta što ih je Ministarstvo financija – Porezna uprava izrazila u pismu – odgovoru  jednom graditeljskom poduzetniku o nastanku poslovnog događaja isporuke izvedenih radova i o trenutku nastanka porezne obveze, sad je to postalo dio odredbi novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.). To novo (staro) porezno rješenje stupa u primjenu od 1. siječnja 2010.

Mnogi poduzetnici iz ove djelatnosti, odnosno investitori dolazili su u probleme kad porezni nadzor nije priznavao stajalište svoje "kuće" nego su isticali i pozivali se na temeljna rješenja iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja nisu opisala ovakav slučaj.  Radilo se o nepriznavanju trenutka nastanka porezne obveze kad nadzorni inženjer ovjeri obračunsku situaciju za stvarno izvedene i prihvaćene (preuzete) radove, nego su graditeljima utvrđivali nastanak porezne obveze s datumom izdavanja privremene ili okončane obračunske situacije. Tu su mnogi poduzetnici zbog nepoštivanja službenog stajališta padali u zakašnjenje što im je bilo sankcionirano zateznim kamatama i prekršajnom kaznom. Da bi apsurd bio veći, investitorima je i dalje bilo  moguće koristiti pretporez prema mjesecu (tromjesečju) u kojem je obavljena ovjera radova.

Radosni smo što su naše sugestije o potrebi da se to riješi Pravilnikom uzete u obzir i što će biti otklonjeni navedeni problemi.

Nove odredbe o trenutku  nastanka porezne obveze u graditeljstvu sadržane su u čl. 45. st. 3. Pravilnika o PDV-u i one glase:

"(3) U graditeljskoj djelatnosti porezna obveza  nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo  ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija."

Iz citiranog možemo razumjeti kako se ovjera izvedenih radova, odnosno nastanak porezne obveze ne može u nedogled otezati, nego se ispostavljeni obračun mora ovjeriti najkasnije u slijedećem mjesecu poslije mjeseca u kojem je obračun sastavljen.

Još više bi nas razveselilo kad bi se u započetim poreznim nadzorima uzelo u obzir novo porezno rješenje koje je povoljnije za poreznog obveznika, što bi bilo u skladu sa čl. 9. st. 1. Općeg poreznog zakona – odredbe o postupanju u dobroj vjeri. Više o tome biti će sadržano u  članku o novom Pravilniku  u RRiF br. 1/10.

Povratak na vijesti