Hipotekarna tužba


Predmet: Hipotekarnom tužbom ne može se zahtijevati namirenje zateznih kamata ako nisu upisane u zemljišnu knjigu.

Broj presude: Gž-133/2021-21-2, od 07. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Kao nesporno navedeno je da je tuženica u obvezi plaćati cijenu stana u mjesečnim obrocima kao i to da tu obvezu nije u cijelosti i pravodobno ispunila Dakle nije sporno da postoji potraživanje tužitelja s osnova otplate stana S obzirom na navedeno prvostupanjski sud zaključuje da je tuženica dužna trpjeti namirenje tužiteljeve novčane tražbine u okviru iznosa upisanog u zemljišnu knjigu upisan je iznos od HRD ali ne i glede zateznih kamata jer one nisu upisane u zemljišnu knjigu Tužitelj ne može hipotekarnom tužbom tražiti namirenje zateznih kamata jer one nisu upisane u zemljišnu knjigu pa tražbina zateznih kamata nije osigurana založnim pravom Pri tome se prvostupanjski sud poziva na članak 297 članak 336 i članak ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu