RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Inventurni manjak i izvanredni otkaz

Predmet: Nameće se ocjena kako u vrijeme kada je sastavljen pisani zapisnik o izvršenom inventurnom popisu ni tužitelj ni tuženik nisu znali niti mogli znati je li postoji inventurni manjak, u kojem obimu, a time izvjesno tuženik nije mogao imati saznanje je li u postupanju tužitelja u izvršavanju i obavljanju poslova njegovog radnog mjesta bilo propusta koji bi se mogli ocijeniti osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 4337/2019-3, od 9. lipnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prednje međutim upućuje na ocjenu kako tuženik prije 17. veljače 2017. doista nije mogao imati saznanje da je tužitelj počinio povrede iz radnog odnosa, a zbog kojih je tužitelju upravo i dat izvanredni otkaz ugovora o radu odlukom od 2. ožujka 2017., a koje okolnosti, čini se odlučne za ovaj spor, nižestupanjski sudovi nisu imali u vidu kada su ocjenjivali pravovremenost odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)