Iscrtavanje parkirališnih mjesta na privatnom zemljištu


Predmet: Tužitelj je imao pravo zatražiti sudsku zaštitu radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja te nakon što je ono uspostavljeno ostati kod zahtjeva za zabranu budućeg smetanja koje se očitovalo u smetanju posjeda tužitelja.

Broj presude: Gž-1612/2022-2, od 8. prosinca 2022., od 10.02.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Prema razlozima prvostupanjskog rješenja tuženik G Z je priznao činjenične navode tužbe te da je tuženik Z h po nalogu tuženika G Z iscrtao parkirališna mjesta kako je opisao tužitelj kao i da je tijekom postupka tužitelj dokazao da je posjednik istog radi čega su tuženici i uspostavili ranije posjedovno stanje na način da su izbrisali iscrtana parkirna mjesta to su istaknuti prigovori aktivne i pasivne legitimacije neosnovani Prema pravnom stavu i utvrđenju prvostupanjskog suda postupanje tuženika predstavlja smetanje posjeda tužitelja To zato jer su isti samovlasno postupali na način da je tuženik G Z dao nalog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu