Isplata naknade za korištenje tuđe stvari


Predmet: Ako je u sporu o pravu na posjed pravomoćno odlučeno da pravo na posjed ne pripada posjedniku, njegov posjed je nepošten od časa kada je primio tužbu.

Broj presude: Gž-1437/2019-6, od 25. kolovoza 2020., od 26.11.2020

Sud: Županijski sud

Naime u konkretnom slučaju kada je tužitelj vlasnik predmetne nekretnine i kada je nije koristio kroz određeno vrijeme zbog toga što mu je tuženik nije želio predati u posjed osnova takve tražbine tužitelja je u odredbi čl 165 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 Odluka USRH 22 00 odluka USRH 73 00 129 00 114 01 79 06 141 06 146 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu