Isplata otpremnine


Predmet: Kako je donošenjem presude otpala osnova po kojoj je tužitelju-protutuženiku isplaćena otpremnine (poslovno uvjetovan otkaz utvrđen nezakonitim), to je pravilno sud prvog stupnja otklonio prigovor zastare.

Broj presude: Gž R-406/2021-3, od 4. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 95 Zakona o radu Narodne novine broj 93 2014 127 2017 98 2019 u daljnjem tekstu ZR a u kontinuitetu kao i u pravilima o naknadi plaće prije toga članak 87 stavak 3 i 5 ZR 2009 propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran stavak 3 u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca stavak 5 Prema tome kako izvjesno jest da prosječno isplaćena plaća tužitelju protutuženiku tri mjeseca prije prestanak radnog odnosa kod tuženika protutužitelja iznosi 5 659 11 kn bruto da za predmetno razdoblje razlika između plaća tako obračunatih i onih koje je tužitelj protutuženik kroz isto razdoblje ostvario na temelj radnog odnosa kod drugih poslodavaca iznosi 6 361 98 kn da je ispunjenje te tražbine prestalo na temelju suglasnog prijedloga stranaka da se taj iznos prebija sa pravomoćno dosuđenim iznosom parničnih troškova iz parnice Pr 144 2015 26 to je pravilno sud prvog stupnja utvrdio odlučne činjenice i primijenio materijalno kad je odbio tužbeni zahtjev za isplatu naknade i ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu