Ispunjavanje ugovornih obveza


Predmet: U dvostranoobveznim ugovorima ni jedna strana nije obvezna ispuniti svoju obvezu ako druga strana ne ispuni ili nije spremna istodobno ispuniti svoju obvezu, osim ako je što drugo ugovoreno ili zakonom određeno, ili ako što drugo proistječe iz naravi posla.

Broj presude: 1 Gž-595/2020-2, od 26. svibnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Prvostupanjski je sud u postupku utvrdio relevantne činjenice da su tužitelj kao prodavatelj i tuženik kao kupac zaključili ugovor o kupoprodaji nekretnina dana 31 03 2010 da se člankom 3 Ugovora od 31 03 2010 godine tužitelj kao prodavatelj obvezao dovršiti stambeni objekt G 4 u cijelosti kao i posebne dijelove nekretnine koje su predmet kupoprodajnog ugovora sve u osnovnoj roh bau izvedbi tj ugraditi vanjsku stolariju te ugraditi sve priključke do brojila u stanu najkasnije do 30 04 2010 godine te o tome na nedvojben način obavijestiti kupca kao i najkasnije do 30 09 2010 godine provesti promjenu kulture i upis objekta kao i provesti etažiranje sukladno građevinskoj dozvoli u zemljišnim knjigama sve bez upisanih tereta ili služnosti na posebnim dijelova nekretnine izuzev založnog prava u korist kupca da se tuženik kao kupac obvezao platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 250 000 00 eura u kunskoj protuvrijednosti najkasnije do 30 04 2010 godine da su se stranke suglasile da se izvrši uvid u spise navedenog suda broj P 350 13 i P 3235 13 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu