Izdavanje tabularne isprave


Predmet: Zahtjev za izdavanje valjane tabularne isprave za uknjižbu prava stvarne služnosti na nekretnini trebaju podnijeti svi suvlasnici povlasne nekretnine.

Broj presude: Gž-1609/2021-4, od 17. studenoga 2022., od 10.02.2023

Sud: Županijski sud u Osijeku

Predmet spora je zahtjev tužitelja protiv tuženika za izdavanje valjane tabularne isprave za uknjižbu prava stvarne služnosti na nekretnini tuženika kao poslužne nekretnine i to kolnog puta širine 6 metara jugoistočnim dijelom Imajući na umu da su suvlasnici predmetne povlasne nekretnine I II tužitelj u 1 2 dijela te I S u 1 2 dijela treba naglasiti da su u postupcima o postojanju služnosti na nekretnini i o ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu