Izmijenjeni su Stečajni zakon i Zakon o stečaju potrošača

Datum: 31.03.2022, Četvrtak
Autor: A. V.

U Nar. nov. br. 36/22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji su stupili na snagu 31. ožujka 2022. godine.

Između ostalog, ovim novelama Stečajnog zakona značajno su novelirana pravila o predstečaju i oslobođenju dužnika pojedinca od preostalih obveza, stečajnim upraviteljima (ustanovljava se posebna lista stečajnih upravitelja na koju se mogu upisati upravitelji koji su na dosadašnjoj listi A najmanje 7 godina, koji su bili imenovani u 2 stečajna postupka u kojima su dužnici poduzetnici (srednji ili veliki) u smislu Zakona o računovodstvu i koji su dovršili najmanje 2 stečajna postupka potvrdom stečajnog plana) i o obvezama članova uprave u slučaju prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

Važno je napomenuti kako je uspostavljen sustav ranog upozoravanja koji ukazuje dužnicima u financijskim problemima da je potrebno djelovati bez odgađanja kako bi se poduzimanjem potrebnih radnji izbjegao stečaj te da bi na vrijeme mogli pristupiti restrukturiranju. U tom je smilsu propisana obveza MF - Porezne uprave odnosno revizora društva (ako ih ono ima) ranog upozoravanja na negativni razvoj njegove platne bilance.

Vezano za plan restrukturiranja, propisano je njegovo jednostavnije donošenje, što znači da prilikom glasanja o tom planu, kod vjerovnika koji do početka predstečajnog ročišta za glasanje uopće ne dostave obrazac za ili je on napotpun, smatrat će se da su glasali za taj plan.

Također, ovim se novelama Zakona o stečaju potrošača smanjuju uvjeti za provođenje redovnog stečaja potrošača sa dosadašnjih 30.000,00 kn na 20.000,00 kn duga te se razdoblje provjere ponašanja za potrošače smanjuje sa 5 na 3 godine.

O izmjenama Stečajnog zakona, detaljnije u časopisu Pravo i porezi br. 4/22 i u časopisu RRiF br. 5/22.

Povratak na vijesti