Izvanbračna zajednica


Predmet: Nije sporno da je nekretnina koja je predmet postupka stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice. Iz provedenih dokaza međutim ne proizlazi da bi ista bila stečena radom za vrijeme trajanja te zajednice, već da se radi o imovini stečenoj na različitom pravnom osnovu, odnosno koja potječe iz posebne imovine tuženice.

Broj presude: Gž Ob-1040/2021-2, od 11. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 35 Obiteljskog zakona NN 116 03 propisano je da bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu Odredbom čl 36 st 1 ObZ propisano je da je bračna stečevina imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe od te imovine Odredbom čl 39 st 1 i 2 ObZ propisano je da imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova vlastita imovina a vlastita imovina je i ona koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom osnovu različitom od temelja iz članka 36 toga Zakona Odredbom čl 11 st 1 ObZ propisano je da se odredbe Zakona o učincima ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu