Izvanredni otkaz


Predmet: Na temelju navedenih utvrđenja nižestupanjski sudovi zaključuju da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu nedopuštena jer je tužiteljevo izbivanje s posla bilo opravdano zbog privremene nesposobnosti za rad.

Broj presude: Rev 2448/2018-2, od 13. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev tužitelja za utvrđenje nedopuštenosti Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 15 studenog 2016 zatim zahtjev za sudskim raskidom Ugovora o radu zaključenog 20 rujna 2016 te zahtjev za naknadu štete po osnovi sudskog raskida u iznosu od 17 958 54 kuna U postupku pred prvostupanjskim sudom utvrđeno je da je tužitelj radio kod tuženika na radnom mjestu voditelja vulkanizerskog i moto servisa na temelju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 20 rujna 2016 da je tužitelj 11 listopada 2016 otvorio bolovanje i dostavio potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad s očekivanim trajanjem bolovanja 21 dan da se tužitelj nakon isteka očekivanog trajanja bolovanja 31 listopada 2016 nije pojavio na poslu zbog čega je tuženik zatražio izvanredno ocjenjivanje opravdanosti bolovanja koje je provedeno 3 studenog 2016 da je po Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje provedena kontrola i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti već je utvrđeno da je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu