Izvanredni otkaz


Predmet: Dakle, već je iz onog što sam tužitelj navodi jasno da korištenje godišnjeg odmora u razdoblju od 20. do 23. rujna 2010., tužitelju nije odobreno niti na koji način, slijedom čega je osnovan zaključak da se u tom razdoblju neopravdano nije pojavio na poslu. Takvo ponašanje tužitelja pravilno je okarakterizirano kao osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 365/2020-2, od 3. ožujka 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku koji je prethodio reviziji utvrđeno je da je tužitelj radio kod tuženika na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 11 listopada 2004 da je odlukom od 23 rujna 2010 tuženik otkazao tužitelju ugovor o radu pozivom na odredbe članka 77 i 108 Zakona o radu Narodne novine broj 149 09 dalje ZR zbog osobito teške povrede radnog odnosa jer u razdoblju od 20 do 23 rujna 2010 nije došao na posao a svoj izostanak nije opravdao bez prava na otkazni rok s time da mu radni odnos prestaje 23 rujna 2010 da je protiv odluke o otkazu tužitelj izjavio zahtjev za zaštitu prava na koji se tuženik nije očitovao da je tužitelj prethodno ispunio interni obrazac za korištenje godišnjeg odmora u razdoblju od 20 rujna 2010 do 4 listopada 2010 da nadležne osobe tuženika rukovoditelj D K i voditeljica ljudskih resursa S D M tužitelju nisu odobrile korištenje godišnjeg odmora radi potreba posla da tužitelju nije dano pisano odobrenje o korištenju godišnjeg odmora da je tužitelj smatrao da mu je godišnji odmor odobren jer mu nitko nije rekao da ne može ići dok mu je voditeljica Ljudskih resursa neodređeno odgovorila te ga uputila na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu