Izvanredni otkaz ugovora o radu


Predmet: Na žalbene navode tuženika da je imao opravdan razlog za otkazivanje ugovora o radu nakon što je iz dopisa rješenje škole od 23. svibnja 2014. saznao da je svjedodžba tužitelja nevjerodostojna, valja odgovoriti da navedena okolnost nije opravdan razlog za otkazivanje ugora o radu tužitelju, s obzirom je pravomoćnom presudom Upravnog suda poništeno rješenje škole od 21. svibnja 2018.

Broj presude: Gž R-2739/2022-2, od 26. listopada 2022., od 12.12.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Iz rezultata provedenog postupka proizlazi da je tužitelj bio radnik tuženika od 6 rujna 1983 da je prije otkazivanja Ugovora o radu obavljao poslove radnog mjesta samostalni referent kontrole karata da je radna knjižica tužitelja izdana u Z 30 kolovoza 1983 u rubrici podaci o školskoj i stručnoj spremi postoji upis o završenoj osnovnoj školi 1982 i u rubrici napredovanje tijekom zaposlenja svjedodžba škole u Z 9 rujna 2002 da je u matičnoj knjizi koja se nalazi u školi a nosi naziv centar tužitelj upisan pod rednim brojem 86 da je iz ocjena po godinama programa i predmetima razvidno da je tužitelj I godinu završio 31 kolovoza 1999 a IV godinu završio 28 kolovoza 2002 i da je završni ispit polagao od 28 kolovoza do 9 rujna 2002 da iz dopisa škole u Z klasa ur broj od 23 svibnja 2014 proizlazi da svjedodžba tužitelja pod matičnim brojem DP 86 nije vjerodostojna da su se u školi u Z vodile dvije matične knjige jedna za obrazovanje odraslih i jedna za redovne polaznike te da je inspekcija utvrdila da su matične knjige neuredno vođene da je bivši ravnatelj u školi u Z J B 31 kolovoza 2009 vezano uz primopredaju dužnosti ravnatelja vratio u školu matične knjige DP 1 100 88 89 DF 102 120 matične knjige RJ Obrazovanje odraslih 14 1302 do 14 1400 koje je uredio na način da je potpisao razrednike na mjestima gdje nije bilo potpisa te sebe kao ravnatelja gdje je propustio potpisati poneki datum te je predao i registar učenika za iste knjige od 1992 do 2002 da se u Odluci o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 11 ožujka 2015 navodi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu