Izvanredni otkaz ugovora o radu

Datum: 17.10.2022, Ponedjeljak
Klasa: 110-01/22-01/92
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Povodom Vašeg upita obavještavamo Vas da je odredbom članka 116 Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 i 98 19 predviđena mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana nastavak radnog odnosa nije moguć Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji Stranka ugovora o radu koja izvanredno otkaže ugovor o radu ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza Nadalje jedna od temeljnih obveza poslodavca koju preuzima sklapanjem ugovora o radu je dužnost osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima Na mobilne se radnike kako ih definira ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja