RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvođenje radova na gradilištu

Predmet: Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.

Broj presude: Gž-1773/17, od 28. lipnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Rješavajući dalje u okviru žalbenih navoda, na temelju okolnosnog i vjerodostojnog iskaza svjedoka I.G. inspektora rada koji je na glavnoj raspravi pred prvostupanjskim sudom, u prisutnosti okrivljenika, naveo da je zgode kao u izreci, nakon smrtnog stradanja radnika na radilištu okrivljenika, izvršio neposredni nadzor nad poslovanjem I okrivljenika i uočio da okrivljenici nisu imenovali koordinatora zaštite na radu, mada je na radilištu bilo više izvođača radova, kao i ostalih provedenih dokaza, prvostupanjski sud je imao dovoljno osnova za zaključak da je okrivljenik počinio prekršaj koji mu se točkom 3. pobijane presude stavlja na teret, te ga je slijedom toga pravilno proglasio krivima i kaznio.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)