Javnobilježnički akt – klauzula ovršnosti


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu