Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - pete izmjene i dopune

Datum: 05.10.2022, Srijeda
NN br. 115/2022

Ovim Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske utvrđene se pete izmjene i dopune izvornog Kolektivnog ugovora sklopljenog 25. rujna 2015. godine.

Trenutno navedene promjene primjenjuju samo njegovi potpisnici, a o mogućem proširenju pisati ćemo na našim mrežnim stranicama kada to bude poznato.

Ovaj Kolektivni ugovor može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise