Kolektivni višak radnika


Predmet: Tuženik je propustio radničkom vijeću na njegov zahtjev, a prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci tuženika omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje.

Broj presude: Rev 3764/2019-2, od 2. lipnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 127 st 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR poslodavac kod kojeg bi u razdoblju od 90 dana mogla prestati potreba za radom najmanje 20 radnika od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorice radnika dužan je pravodobno i na način propisan tim zakonom savjetovati se sa radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potreba za prestankom rada radnika Prema odredbi stavka 3 tog članka poslodavac je dužan radi provođenja obveze savjetovanja iz stavka 1 tog članka radničkom vijeću u pisanom obliku dostaviti odgovarajuće podatke o razlozima zbog kojih bi mogla prestati potreba za radom radnika broju ukupno zaposlenih radnika broju zvanju i poslovima radnika za čijim bi radom mogla prestati potreba kriterijima izbora takvih radnika iznosu i načinu obračuna otpremnina i drugih davanja radnicima te mjerama koje je poduzeo radi zbrinjavanja viška radnika Prema odredbi čl 150 st 1 ZR prije donošenja odluke važne za položaj radnika poslodavac se mora savjetovati sa radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika Poslodavac je radničkom vijeću na njegov zahtjev a prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci poslodavca dužan ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu