Korisnici obiteljske mirovine mogu zasnovati radni odnos a da im se ne obustavlja isplata mirovine

Datum: 19.08.2021, Četvrtak
Autor: Lucija T

U skladu s čl. 99. st. 3. toč.12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov. br. 84/21), koji je stupio na snagu 1. kolovoza, korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava na obiteljsku mirovinu zaposli do polovice punog radnog vremena ne obustavlja se isplata mirovine.

Navedeno se jednako odnosi i na članove uprave (direktore) korisnike obiteljske mirovine, pod uvjetom da se zaposle do polovice punog radnog vremena.

Više o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju u novom broju časopisa RRiF 9/21.

Povratak na vijesti