Kretanje energenata

Datum: 26.02.2015, Četvrtak
Klasa: 410-19/14-03/362
Davatelj: Carinska uprava

Navodite da ste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i pitate kome smijete otpremati proizvode sa šiframa E480 E490 E600 E700 i E800 odnosno da li je dovoljna samo izjava kupca da proizvode neće koristiti kao energente ili kupac mora imati i posebno odobrenje od Carinske uprave Navodite primjer da Vaš kupac više puta tjedno uzima robu energente za laboratorijske svrhe te pitate da li pri svakoj isporuci 3 4 puta tjedno kupac mora dati izjavu o namjeni korištenja kupljenog energenta a kao drugi primjer navodite da veledrogerija kupuje energente od Vas za daljnju prodaju Također tražite pojašnjenje da li specifikaciju energenata iz čl 88 st 1 Zakona o trošarinama za koje nije propisana visina trošarine u čl 84 st 3 Zakona koji se koriste za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje trebate dostavljati Carinskoj upravi svaki mjesec ili samo terminski kako su slijedile Vaše nabave Na proizvode koje ste naveli u Vašem upitu visina trošarine nije propisana u čl 84 st 3 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 što znači da se na njih obračunava i naplaćuje trošarina po visini koja važi za jednakovrijedno gorivo Proizvodi oznaka E480 E490 E600 i E700 jesu energenti iz čl 83 st 2 t 1 2 i 4 Zakona na koje se odnose odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda iz čl 85 st 1 Zakona dok je proizvod oznake E800 energent iz čl 83 st 3 Zakona na kojeg se odnose odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda samo ako su ti proizvodi namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje Energenti iz čl 85 Zakona podliježu općim pravilima nadzora kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju Člankom 85 st 1 Zakona obuhvaćeni su energenti kojima je primarna namjena pogon ili grijanje energenti kojima primarna namjena nije pogon ili grijanje kao i energenti koji se koriste kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva primjerice aditivi iz tarifne oznake KN 3811 Pod primarnom namjenom podrazumijeva se namjena koja proizlazi iz same naravi proizvoda neovisno o krajnjoj ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja