Kupoprodaja nekretnine


Predmet: Kako je Darovnim ugovorom protustranka u cijelosti darovala predmetne nekretnine predlagateljici, a za koje je prema katastarskim podacima evidentirana kao posjednica samo dijelova tih nekretnina, te kako se na drugog ne može prenijeti više prava no što ih prenositelj ima, u vezi navoda kojima predlagateljica tvrdi da su joj prenesene nekretnine u cijelosti valja ukazati da ona prijedlogom ne traži polaganje isprava za predmetne nekretnine u cijelosti, niti bi to bilo zakonito.

Broj presude: 26 Gž Zk-403/2020-2, od 8. srpnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Županijski sud

Prema čl 139 Pravilnika o unutarnjem ustroju vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova Narodne novine br 81 97 109 02 123 02 153 02 14 05 60 10 u daljnjem tekstu Poslovnik prijedlogu za polaganje isprave mora se priložiti izvadak iz katastarskog plana o položaju obliku i površini zemljišta st 1 te se prijedlogu za polaganje isprave mora priložiti izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave čije se polaganje zahtijeva isprava mora ispunjavati sve opće pretpostavke određene pravilima Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 114 01 100 04 107 07 152 08 126 10 u daljnjem tekstu ZZK glede isprave čl 43 i 44 ZZK te posebne pretpostavke kad se zahtijeva polaganje isprave s pravnim učincima uknjižbe čl 52 55 ZZK s time da umjesto pristanka za uknjižbu čl 54 st 1 toč b ZZK isprava mora sadržavati dopuštenje za polaganje isprave Nadalje prema čl 147 st 1 Poslovnika na odlučivanje o prijedlogu za polaganje isprave na odgovarajući se način primjenjuju pravila ZZK o odlučivanju o prijedlogu za upis čl 106 111 ZZK te odredbe Poslovnika o odlučivanju o zemljišnoknjižnom podnesku čl 62 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu