Menadžerski ugovor i ugovor o djelu


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu