Mjenična obveza


Predmet: S obzirom da tuženik nije tvrdio da bi obveza za koju je jamčio potpisom na mjenici bila ništava iz formalnih razloga, niti da je tužitelj mjenicu stekao zlonamjerno ili da je pri stjecanju mjenice postupio s velikom nepažnjom, to tuženiku ne pripada pravo isticati prigovore koji bi bili u vezi s osnovnim pravnim poslom.

Broj presude: Gž-924/2020-2, od 16. studenog 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Iz mjenice serija A broj proizlazi da je izdana u O 20 rujna 2017 na obrascu trasirane mjenice po viđenju da je tuženik u mjenici označen kao njen izdavatelj trasant i kao trasat pa je obzirom na takav sadržaj riječ o tzv vlastitoj trasiranoj mjenici s učincima vlastite mjenice regulirane odredbama čl 109 112 Zakona mjenici Narodne novine broj 74 94 i 92 10 dalje ZM Mjenična obveza predstavlja tzv apstraktnu pravnu obvezu te ista nije vezana uz osnovni pravni posao koji bi bio temelj za izdavanje mjenice Sukladno odredbi čl 16 st 1 ZM osobe protiv kojih je stavljen zahtjev da ispune svoje obveze iz mjenice ne mogu prema njenom imatelju isticati prigovore koji imaju temelj u njihovim osobnim odnosima s trasantom ili s kojim prijašnjim imateljem mjenice osim ako je sadašnji imatelj mjenice prilikom njenog stjecanja svjesno postupio na štetu dužnika Odredbom čl 16 st 2 ZM propisano je da ako je mjenica koja je u vrijeme izdanja bila nepotpuna naknadno ispunjena protivno postojećem sporazumu povreda ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu