Načelo savjesnosti i poštenja


Predmet: Tuženica je nakon izdvajanja iz zajedničkog toplinskog sustava prestala biti korisnik usluge opskrbe toplinskom energijom, zbog čega tužitelj nema pravo tražiti naknadu za uslugu koju joj nije pružio te bi svako drugo tumačenje bilo protivno načelu ravnopravnosti sudionika u obveznim odnosima, načelu jednake vrijednosti davanja te načelu savjesnosti i poštenja.

Broj presude: 15 Gž-258/2020-2, od 18. svibnja 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud

Tuženica osporava osnovu i visinu utuženog potraživanja navodeći da se ne nalazi ni u kakvom obveznopravnom odnosu s tužiteljem što je u drugom postupku koji se po istoj osnovi vodi pred istim prvostupanjskim sudom sudski vještak utvrdio kako ne koristi uslugu isporuke toplinske energije od tužitelja i nema grijaćih tijela Tuženica je u spis priložila presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv 10116 15 od 26 kolovoza 2019 koja je potvrđena presudom ovog drugostupanjskog suda poslovni broj Gž 1402 2019 2 od 13 prosinca 2019 Iz predmetne je presude razvidno da se radi o istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi između istih stranaka a utuženi su računi za toplinsku energiju za studeni i prosinac 2011 lipanj i srpanj 2012 te od rujna 2012 do srpnja 2014 Temeljem nalaza i mišljenja vještaka Z T kojim je utvrđeno da su sve priključne cijevi na radijatore u prostoru tuženice na adresi u Z odrezom prekinute a na odrezanim mjestima cijevi zavarene te da na mjestima zavara nema nikakvih propuštanja tekućine da su prerezane i blindirane sve priključne cijevi isključile dotok ogrjevnog medija u oba ogrjevna tijela i time nakon blindiranja cijevi više nije moguća isporuka toplinske energije za grijanje predmetnog prostora kao i da su sve radove blindiranja cijevi izveli djelatnici registriranog obrta za završne radove u graditeljstvu sud prvog stupnja je utvrdio da se tuženica izdvojila ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu