Nadležnost za donošenje rješenje o ovrsi


Predmet: S obzirom da je predmetni prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnesen 7. prosinca 2004., to je za odlučivanje o tome prijedlogu bio nadležan sud, a ne javni bilježnik, tako da je Općinski sud zakonito i u okviru svoje nadležnosti postupio kada je donio rješenje o ovrsi.

Broj presude: Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prvostupanjski sud na temelju utvrđenog činjeničnog stanja zaključuje da je čl 94 ZID OZ 03 određeno isključivo sudjelovanje javnog bilježnika u postupanju i donošenju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave po prijedlozima podnesenim od 1 listopada 2004 a ovdje je prijedlog za ovrhu podnesen 7 prosinca 2004 pa je u konkretnom slučaju rješenje o ovrsi donio apsolutno nenadležni sud da tužitelj nije potpisao dostavnicu kojom mu je navodno dostavljeno rješenje o ovrsi broj Ovrv 139 05 od 26 veljače 2010 pa smatra da je sporno rješenje nezakonito slijedom čega prihvaća tužbeni zahtjev Drugostupanjski sud preinačava prvostupanjsku odluku i odbija tužbeni zahtjev uz obrazloženje da je sukladno čl 1 Zakona o izmjenama Ovršnog zakona Narodne novine broj 151 04 propisano da se u Ovršnom zakonu Narodne novine broj 57 96 29 99 42 00 173 03 i 194 03 naslov Dio četvrti SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI i čl 307 a 307 se brišu te da je čl 3 određeno da će se na prijedloge za ovrhu podnesene do dana stupanja na snagu toga Zakona primjenjivati njegove odredbe da okolnost da ovršeniku uz rješenje o ovrsi nije dostavljena preslika mjenice nema za ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu