Naknada štete


Predmet: Imajući u vidu da je tužiteljica radeći kod tuženika u razdoblju prije stupanja na snagu ZOO/05 bila izložena štetnim zračenjima te da joj je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2005., za zaključiti je da je obvezni odnos odgovornosti za štetu nastao prije 1. siječnja 2006.

Broj presude: Rev 3107/2019-2, od 22. travnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi su primjenom odredbe čl 200 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 111 93 3 94 7 96 112 99 i 88 01 dalje ZOO 91 dosudili tužiteljici naknadu za pretrpljene fizičke boli u iznosu od 20 000 00 kn za pretrpljeni strah u iznosu od 22 000 00 kn za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti u iznosu od 118 000 00 kn te za naruženost u iznosu od 25 000 00 kn Tužbeni zahtjev je odbijen za iznos od 715 000 00 kn sa zatraženim zakonskim zateznim kamatama a odbijen je i zahtjev za isplatu zakonskih zateznih kamata na dosuđeni iznos naknade štete za razdoblje od 16 travnja 2009 dan podnošenja tužbe do 17 prosinca 2018 Tužiteljica smatra da u ovoj pravnoj stvari treba primijeniti odredbe ZOO 05 jer da je šteta u najvećem dijelu nastupila u 2006 godina nakon što je liječenje okončano drugom operacijom te u 2007 godina kada je utvrđena profesionalna bolest Također smatra da joj pripada zatezna kamata na dosuđenu glavnicu od trenutka podnošenja tužbe pri čemu se poziva na odredbu čl 1103 Zakon o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 dalje ZOO 05 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu