Naknada štete


Predmet: Ako je osiguratelj postupao u dobroj vjeri tada se oslobađa obveze isplatiti naknadu štete koja premašuje propisanu svotu osiguranja.

Broj presude: Gž-1004/2021-2, od 15. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Prije svega valja reći da se suprotno žalbenim navodima čl 10 Zakona o osiguranju Narodne novine br 9 94 20 97 46 97 službeni pročišćeni tekst 50 99 116 99 11 02 140 05 dalje ZO kojim je propisano da se ovaj zakon ne primjenjuje između ostalog na tijela i institucije javnog prava kod kojih neposredno po zakonu nastaju osiguravajući odnosi ili koji se zbog zakonske prirode moraju uspostaviti ne odnosi na tužitelja slijedom čega u konkretnom slučaju u primjenu dolazi čl 85 ZO a prema kojoj se limit obveze osiguratelja prema ugovoru o osiguranju vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu trećim osobama prosuđuje prema ugovorenoj svoti tako i Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci broj Rev 1354 11 2 od 3 srpnja 2019 Prema čl 85 ZO a obveza društva za osiguranje na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti ne može po jednom štetnom događaju biti veća od iznosa što ga na prijedlog Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga utvrdi Vlada Republike Hrvatske ako ugovorom o osiguranju nije utvrđen veći iznos st 1 Iznos iz stavka 1 ovoga članka posebno se utvrđuje za štetu na osobama a ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu