Naknada štete na vozilu nastale samozapaljenjem vozila


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu