Naknada za rad u skupštinama/vijećima je ograničena

Datum: 18.05.2021, Utorak
Autor: N.D.

Nakon provedenih lokalnih izbora i objave njihovih konačnih rezultata moraju se konstituirati predstavnička tijela županija, gradova, općina (skupštine/vijeća). U suprotnome, provode se novi izbori.

Članovi predstavničkih tijeka imaju pravo na naknadu za rad pri čemu je određena najviša njihova svota koja ovisi broj stanovnika te jedinice.

O tome i o drugim bitnim postupanjima na samom početku rada predstavničkog tijela pisano je u Prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika br. 5/21.

Povratak na vijesti