Naknade za ambalažu

Datum: 09.06.2021, Srijeda
Autor: J.V.

Od 1. srpnja ove godine obveznici obračuna i plaćanja naknada za ambalažu postaju i proizvođači mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda koji su pakirani u ambalažu zapremine jednake i veće od 0,2 l. Riječ je o naknadama gospodarenja otpadnom ambalažom koje se obračunavaju po vrsti ambalažnog materijala i po jedinici proizvoda te povratnoj naknadi. S obzirom na to da se naknade gospodarenja otpadom ambalažom uključuju u cijenu proizvoda, a povratna naknada ne, različit je i njihov porezni položaj s motrišta odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

O naknadama za ambalažu možete detaljnije pročitati u članku pod nazivom Računovodstvo naknada za ambalažu objavljenom u br. 6/21. časopisa RRiF.

Povratak na vijesti