Računovodstvo naknada za ambalažu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Računovodstvo naknada za ambalažu
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Sustav naknada za ambalažu osmišljen je tako da proizvođači koji na tržište RH stavljaju proizvode u ambalaži plaćaju naknade Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji onda preuzima obvezu ispunjavanja nacionalnih ciljeva oporabe i recikliranja za tog proizvođača. Proizvođač plaća naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom i povratnu naknadu. Kako se obračunavaju, plaćaju i evidentiraju te naknade, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Naknade za ambalažu
  3. Računovodstveno i porezno postupanje s naknadama za ambalažu
  4. Propisane evidencije i izvještavanje FZOEU-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#Ambalaža, #PovratnaNaknada