Nedolazak na radno mjesto


Predmet: Obavijest tužiteljice putem e maila i SMS-om, a kasnije i naknadne potvrde liječnika, ukazuje na njenu namjeru opravdanja svog nedolaska na posao i upoznavanja poslodavca sa razlozima izostanka s posla te se stoga nedostavljanje propisane liječničke potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad ne može smatrati teškom povredom radnog odnosa.

Broj presude: Rev 97/2020-2, od 28. travnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obzirom na činjenična utvrđenja prvostupanjski je sud zaključio da je tužiteljica neopravdano izostala s posla 14 15 i 16 listopada 2015 kao i 9 studenog 2015 a što upućuje na kontinuitet postupanja tužiteljice u kršenju radne obveze Upravo kontinuitet takvog ponašanja predstavlja razlog za izvanredni otkaz Sud je mišljenja da je rok predviđen čl 116 st 2 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR počeo teći od 9 studenog 2015 kada je tužiteljica nastavila kršiti obveze iz radnog odnosa Prvostupanjski sud je mišljenja da je tužiteljica sukladno čl 37 ZR bila dužna u roku od tri dana poslodavcu dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad što je tužiteljica propustila učiniti i to za sve dane nedolaska na posao i time prekršila zakonsku odredbu Drugostupanjski sud takav zaključak prvostupanjskog suda nije prihvatio Naime odlukom o izvanrednom otkazu je tužiteljici stavljen na teret nedolazak na posao tri dana u listopadu 2015 a nakon izrečenog pisanog upozorenja i nedolazak na posao 9 studenog 2015 kada je izjavila da više ne želi raditi kod tuženika Slijedom toga sud drugog stupnja je zaključio da je pogrešno stajalište prvostupanjskog suda da tužiteljica kontinuirano krši radne obveze nedolascima na posao jer je nesporno utvrđeno da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu